Design a site like this with WordPress.com
Започни

Udruženje za antroposofsku medicinu Srbije

Udruženje za antroposofsku medicinu Srbije osnovano je 2011. godine u Vršcu. Tokom proteklih godina održana su četiri IPMT-a (International Postgraduate Medical Training) iz antroposofske medicine, prolećni i jesenji vikend seminari, umetničke radionice, kurs iz ritmičke masaže, kurs iz rada na biografiji. Na tim edukacijama učešće su imali svi zainteresovani za ovaj vid medicine. Nedeljno okupljanje i rad na tekstovima Rudolfa Štajnera se takođe održava. Važan vid delovanja Udruženja predstavlja i izdavačka delatnost.

Udruženje za antroposofsku medicinu Srbije
Jaše Tomića 3, 26300 Vršac, Srbija
email: antroposofskamedicina@gmail.com

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close